Jump to content
Pokemon-Basic Forums

บอลต่างๆและการจับโปเกมอน - Pokemon All Version.


เฮียเป็ด
 Share

Recommended Posts

ในการเล่นเกมโปเกมอนนั้น การจับโปเกมอนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ ดังนั้นผมจึงขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับบอลและการจับโปเกมอนครับ ^^

  Catch Rate

Catch Rate เป็นอัตราการจับของโปเกมอนชนิดนั้นๆ ซึ่งโปเกมอนแต่ละชนิดจะมีค่านี้แตกต่างกัน โดยค่านี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 - 255 ยิ่ง Catch Rate ต่ำเท่าไร โปเกมอนก็ยิ่งจับยากเท่านั้น (ดาวน์โหลดด้านท้ายนะครับ)

  Pokemon I&II Generation

การจับโปเกมอนของภาค Red Blue Green Yellow Gold Silver และ Crystal มีสูตรคำนวณคือ

ค่าการจับ = ((((1 - (HP / (2 X HPmax))) X CatchRate ) + Status + 1) X หรือ + BallRate

%การจับ = ค่าการจับ  X 100 / 256

HPmax = HP เต็มหลอดของโปเกมอนที่ต้องการจับ

HP =HP ที่เหลืออยู่ของโปเกมอนที่ต้องการจับ

CatchRate = อัตราการจับ (Catch Rate) ของโปเกมอนชนิดนั้นๆ

Status = สเตตัสที่โปเกมอนติด โดยแทนค่าดังนี้

+ 10 ถ้าโปเกมอนที่ต้องการจับติดสภาพนอนหลับ(Sleep) หรือ แช่แข็ง(Freeze)

+ 5 ถ้าโปเกมอนที่ต้องการจับติดสภาพเผาไหม้(Burn) อัมพาต(Paralyze) หรือ ติดพิษ(Poison)

+ 0 สำหรับกรณีอื่นๆ

BallRate = ค่าความสามารถของบอล ดูได้ในตารางนะครับ

บอลพื้นฐาน

sd.gif

บอลในเขตโจวโต

johtoball.gif

พูดอย่างนี้อาจจะงง ผมจะลองยกตัวอย่างดูนะครับ สมมุติว่า ผมต้องการจับโปเกมอนหมายเลข #016 Pidgey(ป๊อปโปะ) นะครับ สมมุติต่อไปอีกว่า โปเกมอนที่ผมจะจับเนี่ย มี HP เต็ม 20 แล้วผมทำให้ มันเหลือ HP 5 แล้วปา Poke Ball ไป คิดตามด้วยนะครับ ค่าการจับป๊อปโปะของผมก็คือ

ค่าการจับ = ((((1 - (HP / (2 X HPmax))) X CatchRate ) + Status + 1) X หรือ + BallRate

ค่าการจับ = (((1 - (5 / (2 X 20))) X 255 ) + 0 + 1) X 1

ค่าการจับ = ((1 - (5 / 40)) X 255 ) + 1

ค่าการจับ = ((1 - 0.125) X 255 ) + 1

ค่าการจับ = (0.875 X 255 ) + 1

ค่าการจับ = 224.125

เมื่อได้ค่าการจับมาแล้วนะครับ ให้ตัดเศษทิ้งไป ดังนั้นค่าการจับป๊อปโปะตัวนี้ของผมคือ 224 ครับ ต่อไปก็มาหา %การจับครับ

%การจับ = (224 X 1) X 100 / 256

%การจับ = 87.5%

นั่นหมายความว่า ผมมีโอกาสจับป็อปโปะตัวนี้ได้ 87.5% ครับ

  การสั่นของบอล

ในเกมนั้นการจับโปเกมอนได้หรือไม่มีจะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่สุ่มขึ้นมา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 จนถึง 255  หากตัวเลขที่สุ่มขึ้นมามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าการจับ นั่นหมายความว่าเราจะสามารถจับโปเกมอนตัวนั้นได้ และหากเลขที่เกมสุ่มมามีค่ามากกว่าค่าการจับเพียงเล็กน้อย บอลก็จะกระดิกมากครั้ง ยิ่งค่าที่สุ่มมามีค่ามากกว่าค่าการจับมากเท่าไหร่ บอลก็จะกระดิกน้อยครั้งลงเท่านั้นครับ

  Pokemon III&IV Generation

ในโปเกมอนภาค Sapphire Ruby Emerald Firered Leafgreen Diamond และ Pearl นี้ การจับโปเกมอนถูกปรับให้ยากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับ สูตรคำนวณอาจะไม่งงมากเท่าอันที่แล้ว ลองมาดูนะครับ

ค่าการจับ = (((3 X HPmax) - (2 X HP)) X CatchRate X BallRate X Status) / (3 X HPmax)

HPmax = HP เต็มหลอดของโปเกมอนที่ต้องการจับ

HP =HP ที่เหลืออยู่ของโปเกมอนที่ต้องการจับ

CatchRate = อัตราการจับ (Catch Rate) ของโปเกมอนชนิดนั้นๆ

Status = สเตตัสที่โปเกมอนติด โดยแทนค่าดังนี้

X 2 ถ้าโปเกมอนที่ต้องการจับติดสภาพนอนหลับ(Sleep) หรือ แช่แข็ง(Freeze) (X 2.5 ถ้าเล่นในภาค Diamond Pearl)

X 1.5 ถ้าโปเกมอนที่ต้องการจับติดสภาพเผาไหม้(Burn) อัมพาต(Paralyze) หรือ ติดพิษ(Poison)

X 1 สำหรับกรณีอื่นๆ

BallRate = ค่าความสามารถของบอล ดูได้ในตารางนะครับ

บอลในเกมโปเกมอน III&IV Generation

34gen.gif

บอลที่พบเฉพาะในเกมโปเกมอน IV Generation

4gen.gif

ครับ จากสูตรหาค่าการจับนะครับ หากได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 255 นั่นหมายความว่าเราสามารถจับโปเกมอนตัวนั้นได้ 100% ครับ แต่หากไม่ได้ เกมก็จะทำการสุ่มตัวเลขขึ้นมาเช่นเดิม

ในการสุ่มนั้น เกมจะสุ่มเลขมาตั้งแต่ 0 - 65535 ขึ้นมา แล้วนำไปคำนวณ ซึ่งสูตรคำนวณนี้ผมขอไม่พูดถึงมันนะครับ (จะอธิบายก็อธิบายได้นะ แต่ว่าใครจะขยันคิด มีการหารากที่ 4 ของเศษส่วนด้วย แล้วก็มียกกำลัง 4 ด้วย)

สูตรที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือสูตรลัดที่ใช้คำนวณ % การจับนะครับ แต่ว่าสูตรนี้ยังไม่สามารถคำนวณอย่างแน่นอนได้ อาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างประมาณ 0.02% นะครับ สูตรนี้ก็คือ

%การจับ = ค่าการจับ X 100 / 256

ผมจะลองยกตัวอย่างดูง่ายๆนะครับ สมมุติว่าในภาคไดมอนด์ ผมต้องการจับโปเกมอนหมายเลข #066 Machop (วันริกี้) นะครับ สมมุติต่อไปอีกว่า วันริกี้ตัวนี้มี HP เต็มหลอด 50 แล้วผมโจมตีจน HP เหลือ 25 หลังจากนั้นก็ทำให้อยู่ในสภาพนอนหลับ แล้วปา Great Ball ไปนะครับ

ค่าการจับ = (((3 X HPmax) - (2 X HP)) X CatchRate X BallRate X Status) / (3 X HPmax)

ค่าการจับ = (((3 X 50) - (2 X 25)) X 180 X 1.5 X 2.5) / (3 X 50)

ค่าการจับ = ((150 - 50) X 180 X 1.5 X 2.5) / 150

ค่าการจับ = (100 X 180 X 1.5 X 2.5) / 150

ค่าการจับ = 180 X 2.5

ค่าการจับ = 450

จะเห็นได้ว่า ค่าการจับอยู่สูงเอาการเลยทีเดียว เมื่อเอาไปคำนวณ %การจับแล้ว จะได้

%การจับ = ค่าการจับ X 100 / 256

%การจับ = 450 X 100 / 256

%การจับ = 175.78%

จะเห็นได้ว่า โอกาสที่จะจับวันริกี้ตัวนี้มีสูงถึง 175.78% เลยทีเดียว แต่ว่า ถึงจะได้เลขมากอย่างไรก็ตามแต่ %การจับสูงสุดก็อยู่ที่ 100% อยู่ดี เพราะฉะนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า โอกาสที่จะจับวันริกี้ตัวนี้ได้ มีอยู่ 100% ครับ

  การสั่นของบอล

ในเกมนั้นการจับโปเกมอนได้หรือไม่มีจะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่สุ่มขึ้นมา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 - 65535  หากตัวเลขที่สุ่มขึ้นมานั้น เมื่อไปคำนวณในสมการแล้ว(สมการที่ผมขอไม่กล่าวถึงอ่ะนะ) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าการจับ นั่นหมายความว่าเราจะสามารถจับโปเกมอนตัวนั้นได้ และหากเลขที่เกมสุ่มมามีค่ามากกว่าค่าการจับเพียงเล็กน้อย บอลก็จะกระดิกมากครั้ง ยิ่งค่าที่สุ่มมามีค่ามากกว่าค่าการจับมากเท่าไหร่ บอลก็จะกระดิกน้อยครั้งลงเท่านั้นครับ

  Safari Zone

ในฐาฟารีโซนนั้น การจับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องการให้อาหารและการปาหิน/สาดโคลนก่อนนะครับ

Bait คำสั่งให้อาหาร ทำให้โปเกมอนมีโอกาสจับได้ยากขึ้น แต่จะทำให้โปเกมอนมีโอกาสหนีเราน้อยลง

Rock/Mud คำสั่งปาหินหรือสาดโคลน ทำมีโอกาสจับโปเกมอนง่ายขึ้น แต่จะทำให้โปเกมอนมีโอกาสหนีเรามากขึ้น

ทีนี้เรามาดูสูตรกันบ้างดีกว่า

ค่าการจับ = CatchRate X Rock / Bait

%การจับ = ค่าการจับ X 100 / 256

CatchRate = อัตราการจับ (Catch Rate) ของโปเกมอนชนิดนั้นๆ

Rock = จำนวณครั้งของการปาหิน/สาดโคลนคูณด้วย 2 (ถ้าไม่ได้ปาหินหรือสาดโคลน Rock = 1)

Bait = จำนวณครั้งของการให้อาหารคูณด้วย 2 (ถ้าไม่ได้ให้อาหาร Bait = 1)

ผมจะลองยกตัวอย่างดูนะครับ ผมต้องการจับโปเกมอนหมายเลข #113 Chansey (ลักกี้) นะครับ ผมให้อาหารไป 1 ครั้งแล้วปาหินไป 3 ครั้ง ดังนั้น ค่าการจับลักกี้ของผมคือ

ค่าการจับ = CatchRate X Rock / Bait

ค่าการจับ = 30 X 6 / 2

ค่าการจับ = 90

ดังนั้นเมื่อมาคำนวณ %การจับ ก็จะได้

%การจับ = ค่าการจับ X 100 / 256

%การจับ = 90 X 100 / 256

%การจับ = 35.16%

นั่นหมายความว่า ผมมีโอกาสจับลักกี้ตัวนี้ได้ 35.16% ครับ

สุดท้ายนี้ผมได้แนบตาราง Catch Rate น้ำหนัก ส่วนสูง เพศ และ สายพันธุ์ของโปเกมอนมาด้วย

ดาวน์โหลดตารางได้ที่นี่เลยครับ

บทความนี้ได้มาจากการแปลจากหลายๆเว็บมาผสมผสานกัน หากผิดพลาดหรือบกพร่องตรงไหนต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับ

Dreammaker

******************************************************************

  Special Thanks : http://www.serebii.net

  Special Thanks : http://www.pokedex.jp

  Special Thanks : http://bulbapedia.bulbagarden.net

  Special Thanks : http://no1.pic.bz

  Special Thanks : http://wiki.xn--rckteqa2e.com

  Special Thanks : http://ja.wikipedia.org

  Special Thanks : http://en.wikipedia.org

  Special Thanks : http://www.pokewiki.de

  Special Thanks : http://www.pokemony.com

  Special Thanks : TiggleTrainer

  Special Thanks : Shadow_of_Ching

  Special Thanks : Rewutsszaa

  Special Thanks : pkbasic

  Original Posted by : Dreammaker

******************************************************************

บ่นนิดนึงนะ ทำไมมันแปลยากงี้เนี้ย ข้อมูลแต่ละเว็บๆ ที่ให้มามันไม่ตรงกันเลยง่ะ มาเล่นภาคคริสตัลนั่งจับป๊อปโปะเอง เซฟโหลดพอจะหาอัตราการจับที่เข้าเค้า ให้ตายดิ -*-

  Secret Special Thanks : Joke เพื่อนผมเอง รู้จักกันไม่นานหรอก แต่มันคอยให้กำลังใจตลอดเวลาที่นั่งปั่นตาราง อิอิ ^^

อ่านแล้วช่วยโพสต์ด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจเขียนบทความต่อไป

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

2010052119258Untitled-1 copy.jpg ผมไปเจอมาอะครับมันคือบอลไรครับ

บอลในงานแข่งจับแมลงมั้งครับ

Link to comment
Share on other sites

มันเป็นหลักของคณิตศาสตร์....โอวว...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 2 years later...

 • เกี่ยวกับการจับโปเกมอน เพิ่งรู้ว่ามีสูตรคำนวณด๊วย  :pika09:
 • ถ้าเป็นภาค White 2 ใช้สูตรดังกล่าวได้ไหมครับ  :pika11:
 • ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  :pika01:

Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.